Okazjonalny wynajem domów

Wynajmowanie mieszkania oraz domu to coraz popularniejszy sposób na dodatkowy zysk. Inwestując w nieruchomość można ją udostępniać turystom oraz studentom i czerpać z tego zyski. Dla bezpieczeństwa obu stron podpisuje się odpowiednią umowę, dzięki której lokator będzie mógł korzystać z nieruchomości przez określony czas, a właściciel domu będzie mógł domagać się zwrotu należności w radzie szkód. Występuje kilka rodzajów umów lokatorskich. Jedną z nich jest umowa o najem okazjonalny, dość rzadko stosowana. Najem okazjonalny opisany jest w uaktualnionej ustawie o chronię praw lokatorów z 17 grudnia 2009 roku.

Nieruchomość, którą można wynajmować na zasadzie najmu okazjonalnego, służyć ma jedynie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych oraz całych lokali mieszkaniowych. Wynajmowanie okazjonalne tylko niektórych pomieszczeń w domu nie jest możliwe. Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga skompletowania kilku dokumentów: oświadczenia najemcy o opuszczeniu nieruchomości we wskazanym w umowie terminie oraz informacji, gdzie może zamieszkać w razie konieczności opuszczenia nieruchomości. Natomiast właściciel zobligowany jest zgłosić podpisanie umowy najmu we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Bez zgłoszenie w urzędzie skarbowym umowa przekształca się w tradycyjną umowę najmu, regulowaną przez kodeks cywilny.

apartament jednorodzinny

Najem okazjonalny umożliwia wynajmowanie nieruchomości przez maksymalnie 10 lat. Po tym czasie można przedłużyć najem na kolejne 10, dołączając ponownie wszystkie niezbędne dokumenty. Najem okazjonalny jest wygodniejszą formą dla właścicieli domów na wynajem, gdyż łatwiej jest przeprowadzić eksmisję lokatora, który nie płaci należności lub dewastuje minie. W sytuacji, gdy wynajmujący nie zamierza opuścić lokalu, pomimo zakończenia umowy, właściciel wystosowuje pisemne żądanie opuszczenia nieruchomości. Jeżeli w ciągu 7 dni lokal nie zostanie zwolniony, zgłoszenie o eksmisję trafia do sądu. Dla osoby wynajmującej najem okazjonalny jest korzystny ze względu na koszty najmu. Opłaca się bowiem jedynie czynsz i  media. Wysokość czynszu można być wyższa, ale tylko po uwzględnieniu przyczyn podwyższania należności w umowie.

Najem okazjonalny służyć ma przede wszystkim właścicielom domów na wynajem, którzy często  borykają się z uciążliwymi lokatorami. Dzięki nowym przepisom mogą szybciej doprowadzać do eksmisji. Jednak znalezienie osoby, która spełni warunki najmu okazjonalnego, czyli będzie miała alternatywne miejsce zamieszkania, może być sporym kłopotem. Mało który student będzie w stanie przedstawić inny lokal, gdzie może zamieszkać w razie konieczności opuszczenia nieruchomości. Ponadto w przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązują przepisy chroniące najemców, jakie gwarantuje ustawa o ochronie praw lokatorów. Umowa natomiast nie może być podpisana na czas nieokreślony, co również może być kłopotliwy dla potencjalnych najemców. Nie można również zapomnieć, że najem okazjonalny ograniczony jest wyłącznie do celów mieszkaniowych.