Formalności przy sprzedaży domu

Sprzedaż domu to długotrwały proces, który może być przeprowadzany poprawnie, gdy wszystkie dokumenty będą przygotowane. Sam dowód zakupu danego domu lub akt jego własności to zdecydowanie za mało. Z naszego krótkiego poradnika dowiesz się, co należy posiadać, gdy sprzedaje się dom i jak przebiega cała transakcja. Czy do sprzedaży domu z rynku pierwotnego potrzebne są te same dokumenty, co przy sprzedaży nieruchomości używanej? Sprawdź i bądź w pełni przygotowany do danej transakcji.

nowoczesny dom

Standardowo do sprzedaży domu niezbędny jest aktualny odpis z księgi wieczystej oraz wpis uzyskany z ewidencji gruntów i budynków. Do dokumentacji dołączyć również trzeba kopię mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej oraz zaświadczenie z urzędu miasta bądź gminy o odpowiednim przeznaczeniu danej działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Inne potrzebne pisma to dokumentacja techniczna domu, pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych, a także rachunki za wodę, prąd i gaz oraz decyzja z urzędu skarbowego na temat podatku od nieruchomości. Mając wszystkie te informacje mamy pewność, że dom nie jest zadłużony i można ze spokojem sfinalizować transakcję.

Powyższe dokumenty dotyczą zarówno rynku wtórnego, jak i gotowych domów na rynku pierwotnym. Część informacji dostępnych jest przez Internet. Wpis w księdze wieczystej można sprawdzić bez wychodzenia z domu, co jest z pewnością dużym udogodnieniem. Jednak co ważne, brak księgi wieczystej nie jest przeszkodą do sprzedaży domu – notariusz zakłada ją w momencie podpisywania aktu notarialnego. Tak sytuacja ma miejsce najczęściej przy nieruchomościach deweloperskich, ale zdarza się to również przy domach używanych. Przy sprzedaży takiej nieruchomości nie można również zapomnieć o dokumentach potwierdzających prawo własności domu, czyli akt notarialny zakupu lub otrzymania go na drodze darowizny czy spadku. Posiadać również trzeba zaświadczenie o braku osób zameldowanych w domu. Dopiero wtedy będziemy mieć komplet dokumentów do sprzedaży domu na rynku wtórnym.

Natomiast na rynku pierwotnym to oczywiście deweloper ma za zadanie przygotować wszelkie formalności, aby potencjalny nabywca miał ułatwioną drogę do zakupu wymarzonego domu. Niemniej nie można lekceważyć braku kilku pism. Szczególną uwagą należy objąć sprzedaż domu w trakcie budowy. Jest to częsta sytuacja na rynku pierwotnym. Wówczas przy sprzedaży trzeba przedstawić poza odpisem z księgi wieczystej  i dokumentem potwierdzającym nabycie gruntu, również pozwolenie na budowę, projekt budowlany oraz dziennik budowy. Co natomiast jest niezbędne przy sprzedaży domu przez spółkę? W tym wypadku sprzedaż nie może obyć się bez potwierdzenia prawnego wszystkich wspólników o nabyciu tej nieruchomości. Niezbędny jest również wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.